Областни новини - Панаир за младежка заетост в град Утика

ГРАД УТИКА

Младежи на възраст 14-21 години

ПАНАИР НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

 AT

ГРАД UTICA

МЛАДЕЖКО БЮРО

220 MEMORIAL PARKWAY

ВТОРНИК, 11 АПРИЛ 2023 Г.

13:00-15:00 Ч.

 

Ще можете да разговаряте с местни работодатели за сезонна, почасова или постоянна работа.

 

Кликнете тук за листовка