Родителски портал

Всички ученици се възползват от засилената комуникация между родителите и училището. Училищният район Utica City предоставя портал за родители, който ще ви позволи достъп до училищната информация на детето ви 24/7 чрез интернет. Това ще включва оценките за периода на вашето дете, графика, посещаемостта и демографската информация.

Ако желаете да участвате в родителския портал, трябва изцяло да попълните формуляра за заявка за достъп до родителския портал на Schooltool и да го донесете в главния офис на училището на детето си с една форма на идентификация на картината.  

Ако вече сте попълнили този формуляр в миналото, не е нужно да попълвате друг, освен ако не добавяте дете/деца.

Копие от формуляра за достъп е предоставено вдясно, за да можете да разпечатате и попълните. 

За повече информация, моля, вижте нашето родителско писмо и ръководството за училищни инструменти, също предоставени вдясно. 

Моля, използвайте следния линк за достъп до родителския портал.

school tool

https://st3.schooltool.com/utica/

Родителски портал