Новини от областта - Програма за достъпна свързаност: Право на отстъпка за месечна интернет услуга

Програма за достъпна свързаност - право на месечна отстъпка за интернет услуги 

 

Децата, които имат право да получат отстъпка за домашен интернет чрез Програмата за достъпна свързаност (ACP) на Федералната комисия по комуникациите (FCC), ще получат писмо по пощата. ACP е федерална програма за подпомагане на домакинствата, които имат право да плащат за интернет услуги. ACP предоставя месечна отстъпка от не повече от 30 USD на месец за широколентова услуга и свързаното с нея оборудване (например модем) за домакинства, които отговарят на условията. Ако участващото домакинство избере допустим план, който струва 30 USD/месец или по-малко, домакинството ще получи тази услуга безплатно. 

 

За да участвате в тази програма, към заявлението трябва да се приложи копие от писмото за допустимост, тъй като то ще служи като доказателство за допустимост. 

 

Допълнителни подробности за АКТБ, включително информация за допустимост и участващи доставчици, можете да намерите на www.acpbenefit.org, на телефон 877-384-2575 или по имейл acpsupport@usac.org.