Зеленият екип на Джоунс популяризира програмата "Храна 2 енергия