Конкурс за пролетно зайче на Watson

Конкурс за пролетно зайче на Watson. Учениците гласуваха за това кой учител искат да видят облечен като пролетно зайче и беше избрана г-жа Спенсър (учителка във втори клас). Тя прочете на учениците приказка и раздаде бонбони.