Цели и мисия

Колумб училище визия

Децата са нашето бъдеще. Ние сме отдадени на техния успех.

Колумб училище мисия

Ние, началните ученици на Христофор Колумб, ще завършим колежа Utica City School District и ще завършим кариерата си. Да работим заедно днес за нашето бъдеще утре!