Цели и мисия

Визията на Джеферсън

В Джеферсън ние се ангажираме да отговаряме и надхвърляме държавните и националните академични стандарти. Като същевременно насърчаваме нашите ученици да се стремят да станат мили, грижовни и състрадателни продуктивни членове на обществото.