Клубът за технологии/сутрешни съобщения посещава телевизионното студио Proctor

Клубът "Jefferson Technology/Morning Announcement" посети Proctor Studio. Учениците от Proctor бяха страхотни с децата. Те им позволиха да правят съобщения и да видят как работи контролната зала.