Цели и мисия

Нашата мисия

John F. Kennedy Middle School ще осигури положителна и ангажираща учебна среда, в която всички ученици ще бъдат уважавани, овластени и ще осигурят здрава основа за бъдещия си социален и академичен успех.

Кенеди характер брои