За нас

Главен офис: (315) 368-6720
Факс: 315-792-0051
Електронна поща: amusanovic@uticaschools.org

Директор: г-жа Джени Сикора
jsikora@uticaschools.org
Тел.: (315) 368-6720

Медицинска сестра: (315) 368-6723
Факс: (315) 368-6733

Дърам автобусни услуги: (315) 758-1648
UCSD Автобус гараж: (315) 792-2212
Централна кухня: (315) 792-2250