За нас

Офис: 315.368.6404
Факс: 315.223.4896
Медицинска сестра: 315.368.6432

Изпълняващ длъжността принципал: Кен Шчесняк
(Координатор на DASA)