Цели и мисия

Нашата визия

Да се осигури висококачествено образование, което е достъпно за всички студенти в безопасна и подредена среда, така че те да имат необходимите знания, умения и компетенции, за да бъдат готови за колеж и кариера.