Свържете се с нас

ГИМНАЗИЯ ПРОКТОР

Изпълняващ длъжността директор в гимназията

Кен Шчесняк / изпълняващ длъжността директор

Помощник-директор #1Помощник-директор #2Помощник-директор #3

ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРИ: КИРТ БРОЕДЕЛ, ТАМИ ШАРП, МАРИБЕТА ПЕДУЛА, АЛИСИЯ МРОЗ (не е на снимката)

Колаж на училищната сграда и лого


Координатор на DASA
kszczesniak@uticaschools.org
315-368-6489

Номер на офиса: 315.368.6400 или 315.368.6404
Служба за присъствие: 315.368.6280 или 315.368.6282
Кабинет на медицинските сестри: 315.368.6432 или 315.368.6433
Факс: 315.223.4896