• Дом
  • Бдителен
  • Дневен ред на извънредното заседание на Съвета по образование, доклад на управителя и предаване на живо за 21 ноември 2023 г.

Дневен ред на извънредното заседание на Съвета по образование, доклад на управителя и предаване на живо за 21 ноември 2023 г.

Дневен ред и доклад на суперинтенданта (връзка към BoardDocs)

 

Vimeo Livestream