Учителски център

Мисията на Центъра за учители "Утика" е да подпомага учителите в посрещането на уникалните предизвикателства на нашата постоянно променяща се образователна среда. Центърът за учители ще подкрепя нашите учители чрез непрекъснати, устойчиви дейности за развитие на персонала, които обогатяват преподаването и подобряват ученето за всички ученици. Центърът ще осигури средство за разпространение и споделяне на актуални образователни практики и идеи.

Часове на Центъра за учители:

Понеделник, сряда, четвъртък и петък 11:00 часа. до 16:00 часа.
Вторник от 11:00ч. до 17:00 часа.

Контакт

James Delitto, директор
Телефон 315-368-6290

Ресурси