Училищният район Утика Сити

 

Г-н Стивън Фалчи

Изпълняващ длъжността началник на училищата
Офис: 315.792.2222

 

Новини и съобщения

UTICA CITY SCHOOL DISTRICT DIGITAL EQUITY SURVEY Кликнете по-горе, за да вземете проучването. Ди...

Училищният съвет на училищния район на град Утика изказва искрената си благодарност на г-н ...

Училищният съвет на Utica City обяви временното назначаване на...

Известие Дневен ред на специалното заседание Забележка: Специалното заседание започва в 17:30 ч.....

Предстоящи събития

ЮНИ
13

Преглед на регентите с г-жа ХенесиLivestream LinkFlyer

ЮНИ
15

Преглед на регентите с г-н БертрандLivestream LinkFlyer

ЮНИ
15

Преглед на регентите с г-н КостанцаLivestream LinkFlyer

ЮНИ
21

Преглед на регентите с г-н ЕрамоLivestream LinkFlyer

Нашите училища

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАСТНАТА ВИЗИЯ

Utica City School District учениците ще постигнат знанията, уменията и характера, необходими, за да станат продуктивни членове на обществото. 

Този сайт предоставя информация с помощта на PDF, посетете тази връзка, за да изтеглите софтуера Adobe Acrobat Reader DC.