Служба за отчетност

Rex Germer

Рекс Гермер
Главен отговорник по отчетността
P
315-792-2215
F 315-792-2209 

Контакти:

Джулиана Ларами-Нордстрьом
Секретар на главния счетоводител
(315) 792-2215

Маrk Bono
Счетоводител
(315) 792-6027

Ванеса Рейрат
Областен фасилитатор на АИС
(315) 368-6021

Джудийн Рокфорд
Директор на отдел "Ранно детско образование