Човешки ресурси

Координатор на DASA за целия район

Сара Климек, главен директор "Човешки ресурси"

Областен координатор на DASA
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [факс]

Къде училищата могат да получат повече информация за закона за достойнството?

NYS Министерство на образованието
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

NYS Център за училищна безопасност
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

Контакт:

Лори Вробъл
Специалист по услугите за служителите/здравно осигуряване
(315) 792-2218

Исая Кларк
Координатор по набирането на учители/координатор по образованието
(680) 219-3584

Джана Яконе
Специалист в офиса
(315) 792-2217

Санди Сом
Секретар на главния директор по човешките ресурси
(315) 792-2249

Лапа Най Уа
Чиновник
(315) 368-6014

Кати Пасиело
Служител