Човешки ресурси

Координатор на DASA за целия район

Сара Климек, главен директор "Човешки ресурси"

Координатор на DASA за целия район
Определен координатор по въпросите на насилието на работното място
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [факс]

Къде училищата могат да получат повече информация за закона за достойнството?

NYS Министерство на образованието
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

NYS Център за училищна безопасност
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

Контакт:

Исая Кларк
Координатор по набирането на учители/координатор по образованието
(680) 219-3584

Джана Яконе
Специалист в офиса
(315) 792-2217

Санди Сом
Секретар на главния директор по човешките ресурси
(315) 792-2249

Лапа Най Уа
Чиновник
(315) 368-6014

Кати Пасиело
Служител