Информация за изборите

Кандидатиране за училищното настоятелство

Кандидатите за избор в Съвета по образование могат да получат информация и петиции в канцеларията на секретаря на Съвета на училищния район на град Утика, административна сграда, намираща се на адрес 929 York Street, Utica, NY 13502, между 8:00 и 16:00 часа, считано от 1 март 2024 г.

По заповед на Образователния съвет
Кати Хюз, чиновник в борда
Административна сграда
929 Йорк Стрийт
Utica City School District, Utica, NY 13502

 

Последното изслушване за бюджета на училището в Утика не предизвиква публични коментари, Rome Sentinel, Mike Jaquays