ENL и двуезично образование

Двуезични академични треньори

Г-жа Khinsoe Moe
Програма RSIP
Академичен треньор (Карън, Бирма)
315-941-8458

Г-н Али Хасани
Академичен треньор (Маай Маай, Сомалия, Кизигуа, Суахили)
315-941-6880

Г-жа Джаки Хобайка
Академичен треньор (арабски)
315-525-0181

Г-жа Бренда Сото
Академичен треньор (испански)
315-795-5332

Контакт

Г-н Стивън А. Фалчи
Помощник-суперинтендант по учебни програми, обучение и оценка
Служебен телефон 315-792-2255

Г-жа Шарън Егигян
Окръжен фасилитатор по ENL
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org