Възможности за заетост 

Свободни работни места в администрацията / employment@uticaschools.org

School District Auditor  /  employment@uticaschools.org

Security  /  employment@uticaschools.org

Помощник-учител по заместване, помощник-служител по заместване и помощник-контрольор по заместване / employment@uticaschools.org

Заместващи учители / employment@uticaschools.org

Помощници на учителя / employment@uticaschools.org

Свободни работни места за учители / employment@uticaschools.org

Академията за обучение Raiders / employment@uticaschools.org

Медицински сестри - Свободни работни места / employment@uticaschools.org

Услуги по поддръжка - Свободни работни места / employment@uticaschools.org

Транспорт / employment@uticaschools.org

Монитори за сигурност / employment@uticaschools.org

Служител - Свободни работни места / employment@uticaschools.org

Custodial - Свободни работни места / employment@uticaschools.org

  • NA

Коучинг / employment@uticaschools.org

Хранителни услуги / employment@uticaschools.org

Вътрешни публикации / internalposting@uticaschools.org