ENL и двуезично образование

Двуезични академични треньори

Mrs. Khinsoe Moe
RSIP Program
Academic Coach (Karen, Burmese)
315-941-8458

Mr. Ali Hassani
Academic Coach (Maay Maay, Somali, Kizigua, Swahili)
315-941-6880

Г-жа Джаки Хобайка
Академичен треньор (арабски)
315-525-0181

Г-жа Бренда Сото
Академичен треньор (испански)
315-795-5332

Контакт

Г-н Стивън А. Фалчи
Помощник-суперинтендант по учебни програми, обучение и оценка
P 315-792-2228/2238 F 315-792-2285

Г-жа Шарън Егигян
Окръжен фасилитатор по ENL
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org