Програма "Пресни плодове и зеленчуци"

Програмата за пресни плодове и зеленчуци (FFVP) е важен инструмент в усилията на Министерството на земеделието на САЩ за борба с детското затлъстяване. Програмата успешно запознава децата в началното училище с разнообразни продукти, които иначе не биха имали възможност да опитат. Тази програма има за цел да образова допълнително учениците по въпросите на храненето и значението на пресните продукти като част от добре балансираната диета. Целта на тази програма е да запознае учениците с разнообразни пресни плодове и зеленчуци като възможност за здравословна закуска, като в същото време насърчава здравословното и питателно хранене. Всяка седмица в класните стаи на участващите училища се доставят различни пресни продукти. Учениците имат възможност да опитат храната, докато гледат информационен видеоклип или информационни материали. Програмата за пресни плодове и зеленчуци е въведена във всички начални училища в района, като всяко училище получава разнообразни пресни плодове и зеленчуци два до три пъти седмично. Чрез тази програма училищният район на град Утика се надява не само да разшири познанията на учениците в областта на храненето, но и да окаже дълготрайно положително въздействие върху тяхното здраве и благополучие.

Програма FFV
FFV Програма 2