Стандарти за обучение от следващо поколение (ELA и математика)

Съветът на регентите прие стандартите за обучение от следващо поколение през септември 2017 г. и разработи график за прилагане и оценка на стандартите. Внедряването в момента е във фаза III (пълно изпълнение) и учениците от 3-8 клас ще бъдат оценени по стандартите Next Gen през пролетта на 2023 г. NYSED разработи документи за пешеходна пътека, за да подчертае промените от Common Core към Next Gen Standards, както и разнообразни ресурси за учители и родители за подпомагане на учениците през прехода.

PDF версии, които могат да се изтеглят от следващото поколение стандарти