Услуги за студенти

Trina Falchi

Mrs. Trina Falchi
Director of Elementary Education
(315) 368-6028

Райни Тату
Служител
(315) 368-6074

Училищният район на град Утика се ангажира с цялостното благосъстояние и успех на всички ученици. Ние признаваме, че всяко дете е уникално и има възможност да постигне личните си цели и да постигне академичен успех по различни пътища и с различна степен на подкрепа. Отделът за обслужване на ученици е посветен на тази визия и активно работи за осигуряване на подходяща подкрепа на учениците, които се нуждаят от нея.

Нашият отдел предоставя следната подкрепа и услуги на ученици, които изпитват физически, академични и/или социално-емоционални предизвикателства:

  • school counseling
  • социална работа
  • училищна психология
  • ерготерапия
  • физиотерапия
  • речева и езикова терапия
  • зрение и слух

Освен това си партнираме с широк набор от обществени агенции, за да предложим цялостен, добре обмислен подход в подкрепа на разнообразните нужди на нашите ученици. Вижте нашия списък с партньори в системата за грижи.

Училищният район на град Утика винаги е признавал важната роля, която социално-емоционалното обучение и положителното психично здраве играят за академичния и социалния успех на нашите ученици. За тази цел училищният район на град Утика ще продължи да гарантира, че учениците имат достъп до социално-емоционални многостепенни системи за подкрепа (MTSS) във всяка сграда, универсални програми за социално-емоционално обучение (SEL) за класовете от K до 8, създадени екипи за реакция при кризи в сградата и района и реакция на интервенция (RTI) като последователна първа реакция на ученици, които проявяват трудности в училище.