Начало Регистрация

Регистрация на студенти 

Централната регистрация в момента приема лични назначения.
За да насрочите среща, моля обадете се: 315-368-6960
registration@uticaschools.org

Едуард Симпсън
Администратор
Телефон: 315-368-6047
Номер на факса: 315-624-9322
esimpson@uticaschools.org

Колиел Паркър
Секретар на администратора
Телефон: 315-368-6960
kparker@uticaschools.org

929 York Street
Утика, Ню Йорк 13502

Работно време:
Понеделник - Петък
08:30 - 16:00

Ученици в класната стая

Регистрационен пакет 

Инструкции за регистрация за записване